Forum Pedagogi P&P IT

Bismillahirrahmanirrahim. 

imtihan2.jpg 

Forum 1 ini adalah tugasan refleksi pertama bagi kursus kejurulatihan komputer yang bakal dilaksanakan pada bulan November 2007.  Walaubagaimanapun ia terbuka untuk perbincangan bila2 masa di mana-mana oleh sesiapa yang memasuki pelantar maya Forum Pedagogi 1 ini.

    

Bincangkan kaedah2/pedagogi / uslub pengajaran komputer yang boleh menerapkan uslub kaedah berdakwah seperti yang dikemukakan dalam artikel berikut:

  

MEMAHAMI USLUB DALAM BERDAKWAH

Allah s.w.t berfirman dalam surah al-nahl ayat 125 bermaksud:”Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik-baik, dan bermujadalahlah dengan cara yang lebih baik, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.

Merujuk kepada ayat al-qur’an di atas terdapat 3 cara/ uslub yang boleh digunakan untuk berdakwah iaitu:
1. Pendekatan hikmah.
2. Pendekatan mau’izah hasanah (memberi anjuran / didikan yang baik-baik dan mudah difahami
3. Pendekatan mujadalah (bertukar fikiran bertujuan mendorong supaya berfikir secara sihat dan lebih baik)

Pendekatan-pendekatan di atas perlu digunakan memandangkan sasaran dakwah adalah berbeza-beza di mana Syeikh Muhammad Abduh telah membahagikan sasaran dakwah kepada 3 golongan iaitu:

1. Golongan cerdik pandai yang cinta kebenaran dan dapat berfikir secara kritis. Cepat dapat menangkap erti persoalan. Golongan ini sesaui dengan pendekatan 1 di atas.

2. Golongan awam- orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap maksud yang tinggi-tinggi. Mereka sesuai dengan pendekatan ke-2.

3. Golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan di atas, akan tetapi tidak akan sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam, mereka suka membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalam benar. Golongan ini sesuai dengan pendekatan ke-3

27.12.2006 posted by anwarjauhari @ http://karismakmj.blogspot.com/

kewajipan.jpg

254158726.jpg

Advertisements
This entry was posted in Forum and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s